Specjalizując się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w następującym zakresie:

  • doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców zarówno polskich jak i zagranicznych
  • tworzenia, przekształcania, likwidacji podmiotów gospodarczych (w tym: dokonywanie zmian w umowie spółki i ich rejestrowanie w Krajowym rejestrze Sądowym)
  • analizy, konstruowania i negocjowania umów na rzecz lub w imieniu Klientów
  • zastępstwa prawnego przed sądami powszechnymi oraz innymi organami
  • windykacji wierzytelności
  • obsługi prawnej podmiotów zagranicznych
  • sporządzania opinii prawnych