Kancelaria Radców Prawnych „ Aniukiewicz i Partnerzy” Spółka Partnerska działa na rynku polskim od 2001 roku.

Świadcząc pomoc prawną, Kancelaria czerpie z wieloletniego doświadczenia, w szczególności w zakresie prawa cywilnego oraz prywatnego prawa gospodarczego.

Wskazać należy, że doświadczenie Kancelarii to:

  1. zarówno wiedza merytoryczna jak i umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby Klientów, indywidualnego do nich podejścia, a w końcu także zdolność kreatywnego i innowacyjnego myślenia, stanowiąca podstawę w tworzeniu optymalnych rozwiązań dla Klienta;
  2. praktyka oraz doskonałe zaplecze teoretyczne;
  3. biegła znajomość prawniczego języka angielskiego, a także innych języków obcych, realizowana poprzez współpracę podjętą między Kancelarią a odpowiednimi tłumaczami;
  4. kultura prowadzenia spraw, przejawiająca się w szczególnej dbałości o perfekcyjny standard usług, pod którym rozumieć należy nie tylko uzyskanie satysfakcjonującego dla Klienta rozwiązania danego zagadnienia prawnego, ale także wysoką jakość całego procesu do takiego rozwiązania prowadzącego.

Chcąc utrzymać miano profesjonalisty, dotychczas zdobyte doświadczenie każdego dnia systematycznie pogłębiamy i rozwijamy, m. in. poprzez czynny i bierny udział w konferencjach i szkoleniach, a także w ramach przeprowadzanych analiz różnorakich przypadków prawnych na łamach prasy i w Internecie.