Na życzenie Klienta przygotowujemy projekty wszelakich umów, pism procesowych i pozaprocesowych, a także oferujemy zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu:

  • prawa cywilnego
  • prawa rodzinnego i opiekuńczego
  • prawa spadkowego
  • prawa nieruchomości
  • prawa handlowego i gospodarczego
  • prawa karnego
  • prawa administracyjnego
  • prawa pracy
  • prawa ubezpieczeń społecznych